Google

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - hsmaverick

Pages: [1]
1
SWINE RAISING BOOK / Pagtatayo ng backyard na baboyan
« on: June 09, 2011, 12:13:54 PM »
Gusto ko po mag-umpisa ng baboyan sa backyard namin, pero wala po akong alam sa pagbababoyan kaya gusto ko humingi ng advice ninyo para maka-start.
Magkano po ba ang manual na ipinagbibili ninyo at saaan ko ito mabibili?

Salamat po

Pages: [1]

< >

Privacy Policy